Privatumo politika

UAB „Kalifornijos kryptis“ įsipareigoja saugoti Jūsų konfidencialią informaciją.

Šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums aiškiai pristatome mūsų duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs patys.

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi mūsų interneto svetainėje (https://feeria.lt), sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, mes apgailestaudami prašome nesilankyti mūsų svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Asmens duomenų apsauga

Ši Privatumo politika pirmiausia yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Mes patvirtiname, kad mūsų svetainės (https://feeria.lt) lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visos protingas technines ir administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Privatumo politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Kas mes esame?

UAB „Kalifornijos kryptis“

Įmonės kodas: 303274155

PVM mokėtojo kodas: LT100014436016

Buveinės adresas: Kareivių g. 6 – 320/4, LT-01108 Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefonas: +37067820768

El. paštas: hi@feeria.lt

Banko sąskaita: LT35 7044 0600 0798 8776 (AB SEB Bankas)

Kaip mes apdorojame ir naudojame Jūsų informaciją?

Kokią informaciją apie Jus renkame?
Asmens duomenis, kuriais su mumis nusprendžiate pasidalinti

Duomenis, kuriuos Jus perduodate, išsiųsdami projekto paraiškos formą:

 • vardas (neprivaloma)
 • įmonės pavadinimas (neprivaloma)
 • telefono numeris (neprivaloma)
 • elektroninio pašto adresas
 • galimo projekto aprašymas
 • dominančios Jus paslaugos, susijusios su projektu (neprivaloma)
 • preliminarus projekto biudžetas (neprivaloma)
 • preliminarūs projekto terminai (neprivaloma)
 • pridedami projekto failai (neprivaloma)

Duomenis, kuriuos Jus perduodate, išsiųsdami projekto paraiškos formą:

 • vardas (neprivaloma)
 • telefono numeris (neprivaloma)
 • elektroninio pašto adresas
 • Jūsų klausimas mums
 • pridedami failai (neprivaloma)

Jei nuspręstumėte susisiekti su mumis (elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), mes užfiksuosime kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį kartu su Jūsų kontaktiniais duomenimis ir mūsų atsakymais.

Informacija, kaip naudojate mūsų svetainės funkcijas

Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

Daugiau apie tai skaitykite „Slapukų politika“

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus Jums apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus su Jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų interneto svetainėje), šiuo atveju Jus turite nedelsdami nutraukti mūsų svetainės naudojimą.

Kaip naudojame Jūsų informaciją?

Mes naudojame Jūsų pateiktą asmeninę informaciją tokiais tikslais:

 • Visa informacija, kuria Jus pateikiate mūsų svetainės formose, naudojama komunikuoti su Jumis ir pateikti išeinančią informaciją. Pavyzdžiui, jeigu Jus išsiunčiate mums projekto paraišką su Jūsų asmenine informacija, remiantis ja mes ruošiame projekto komercinį pasiūlymą ir susisiekiame su Jumis. Jeigu Jus užpildote kontaktų formą ir užduodate savo klausimą, mes remiantis Jūsų pateikta informacija atsakome į Jūsų klausimą.
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu (informuojame, kad Jus turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais).
Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informacija?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Saugų naudojimąsi https://feeria.lt svetainėje užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp vartotojo naršyklės ir https://feeria.lt serverio, yra šifruojama. Sertifikato detales rasite www.letsencrypt.org.

Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų platformoje perduodamų jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

Kokias teises Jus turite dėl duomenų apsaugos?

Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš Jūsų, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą, įskaitant teisę reikalauti savo asmens duomenų kopijos
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis
 • reikalauti visiškai pašalinti savo asmeninę informaciją, jeigu šiuo metu nėra nei vienos aktyvios jūsų užklausos
 • reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių
 • teisę į duomenų perkėlimą
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara

Kad būtų apsaugotas Jūsų privatumas ir saugumas, turime teisę imtis priimtinų priemonių, kad prieš pateikdami Jums prašomą informaciją apie asmens duomenis, patikrintume Jūsų tapatybę.

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu hi@feeria.lt ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu el. paštu hi@feeria.lt.

Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės mūsų svetainėse?

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.